Website này là nơi mà QuocKhi.com

Xem trang minh họa tại YourName.thisinh.com

Xem thêm các hướng dẫn nộp bài dự thi tại ThiSinh.com MonSinh.com

Nếu nameVN.com của bạn là YourName.nameVN.com thì trang web dành cho ThiSinh.com thể hiện năng lực luôn có tên miền là YourName.thisinh.com

Nếu bạn được trở thành một Monsinh.com thì trang web này của bạn sẽ giữ nguyên nội dung và được trỏ thêm hai tên miền để dùng đồng thời là: YourName.mainCV.comYourName.monsinh.com. Trong đó tên miền YourName.thisinh.com sẽ không còn được trỏ lên website này nữa mà sẽ được chuyển hướng (redirect) về YourName.monsinh.com.